Call for papers

Všetky prednášky a workshopy z oblasti otvorených technológií sú vítané. Hľadáme najmä prednášky od členov tímov OSS projektov, prispievateľov do projektov alebo iných ľudí, ktorí sa priamo zúčastňujú na vývoji a použití otvorených technológií. Takisto sú vítané praktické prednášky (tutoriály) o používaní otvorených technológií, alebo akékoľvek iné prednášky, ktoré sa týkajú slobodného softvéru, hardvéru, otvorených dát, štandardov a maker community.

Prihlášky posielajte do 14.2.2019 na kontakt@opencamp.sk

Do každej prihlášky nezabudnite uviesť:

  • Meno a priezvisko
  • Názov prednášky
  • Krátky abstrakt k prednáške
  • Dĺžka prednášky (30 alebo 60 minút vrátane diskusie)
  • Záujem o zabezpečenie ubytovania
  • V prílohe nám môžete a nemusíte pripojiť vašu fotografiu a súbor s prednáškou

Na konferenciu nebudú zaradené žiadne komerčné prednášky.

Po ukončení call for papers tím organizátorov zostaví program, ktorý bude zverejnený na tejto stránke.